Trung Thực Land
Nói trung thực - làm trung thực

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị phát triển và phân phối bất động sản được yêu quý và tin tưởng đầu tư nhất về bất động sản tiềm năng và giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Sứ mệnh

Mang đến giải pháp đầu tư bất động sản tiềm năng và giá trị cho nhà đầu tư, khả năng sinh lời cao

Các dự án đang triển khai

Dự án HERITA MIDTOWN – Hà Nam

Dự án Yên Thủy Green Bay

Dự án Đất Đấu Giá Thịnh Hưng

Đối tác