Skip to main content

Trong quý 1/2024, TP HCM đã cấp 85.580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người dân.

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường TP HCM, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã cấp sổ hồng lần đầu đến 1.849 cá nhân. Bên cạnh đó, đăng ký biến động nhà đất là 83.131 sổ hồng, trong đó cá nhân là 81.484 trường hợp và tổ chức là 1.647.

Riêng về số liệu cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết, trong 2 tháng đầu năm đã cấp được 1.466 sổ hồng.

Hình minh họa

Trước đó, năm 2023, cơ quan chức năng đã cấp sổ hồng lần đầu đến 7.184 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, đăng ký biến động nhà đất đối với 320.729 sổ, trong đó cá nhân là 313.347 trường hợp.

Về kết quả cấp sổ hồng tại các dự án năm 2023, Sở Tài nguyên – Môi trường đã cấp cho người mua nhà khoảng hơn 22.100 căn, đạt 101% kế hoạch năm 2023 (chỉ tiêu 22.000 hồ sơ).

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường, ước tính cả năm 2023, nguồn thu cho ngân sách thành phố từ công tác cấp sổ hồng (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ) là 7.781 tỷ đồng; đồng thời, tạo nguồn vốn phát triển kinh tế thành phố từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất đai đạt hơn 755.000 tỉ đồng.

Hiện nay, Sở Tài nguyên – Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng đối với danh mục 81.000 căn tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã được thẩm định đủ điều kiện cấp sổ nhưng gặp các vướng mắc. Sở cũng đã xác định được 06 nhóm vướng mắc chính: Nhóm chờ thuế; nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp sổ; nhóm bất động sản mới; nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung; nhóm dự án có vướng mắc khác; nhóm dự án đang thanh tra, điều tra.

Nguồn: CafeF

𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗟𝗮𝗻𝗱
𝘕𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 – 𝘓𝘢̀𝘮 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤
Liên hệ tư vấn đầu tư tại TTL: 036.666.6688
Nhóm zalo: https://zalo.me/g/unqlzd362

BÌnh luận