Skip to main content

Nếu không nắm rõ các thông tin trong sổ đỏ như mục đích, thời hạn, hình thức sử dụng đất,… người mua có nguy cơ “tiền mất tật mang”.

Sổ đỏ là cách người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người dân.

image-20210710200211-1.jpeg

Những thông tin quan trọng về nhà đất đều có trong sổ đỏ nên khi có ý định mua bán, người dân cần xem xét kỹ càng tránh “ôm hận”.

Diện tích đất

Diện tích thửa đất ghi trong sổ đỏ là căn cứ quan trọng nhất liên quan đến việc tính toán giá tiền chuyển nhượng đất.

Hiện nay, có những mảnh đất diện tích sử dụng lớn hơn diện tích trong sổ đỏ. Ngược lại, có những mảnh đất lại diện tích sử dụng thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trong sổ đỏ. Do đó, trước khi giao dịch, người mua nên nên tiến hành đo đạc lại diện tích, rồi tiến hành thỏa thuận mức giá mua bán phù hợp.

Mục đích sử dụng đất

Khi mua đất, bạn cần xem kỹ mục đích sử dụng đất vì pháp luật quy định người dân phải sử dụng đất theo đúng mục đích. Nếu muốn thay đổi mục đích sử dụng đất thì phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Hơn nữa, với những mảnh đất có mục đích sử dụng khác nhau thì giá trị chuyển nhượng, nghĩa vụ tài chính như thuế, tiền sử dụng đất trong quá trình sử dụng là khác nhau.

Hiện nay, mục đích sử dụng đất chia thành 2 nhóm là nhóm đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng sản xuất…) và nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, đất thương mại, dịch vụ…). Một thửa đất có thể có một mục đích hoặc nhiều mục đích sử dụng. Các thông tin này đều được ghi rõ ở trang thứ 2 của sổ đỏ. Việc xem kỹ thông tin mục đích sử dụng đất sẽ giúp bạn tránh mua nhầm loại đất.

Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình. Thời hạn sử dụng đất được chia thành 2 loại là: Đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn (30 năm, 50 năm, 70 năm…).

Trong đó, đất sử dụng ổn định lâu dài là đất mà người chủ được sử dụng liên tục, không xác định thời hạn cụ thể của việc chấm dứt quyền sử dụng đất. Đất có thời hạn sử dụng là những mảnh đất mà người chủ chỉ được sử dụng trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn này, đất có thể bị Nhà nước thu hồi hoặc được gia hạn để tiếp tục sử dụng.

Hiện nay, một trong những điều kiện để người sử dụng đất có thể thực hiện việc chuyển nhượng là đất phải còn thời hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng đất khác nhau sẽ dẫn tới quyền, nghĩa vụ khác nhau. Ví dụ như đất có thời hạn sử dụng, nếu hết thời hạn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng nhưng Nhà nước không chấp nhận gia hạn thì sẽ bị thu hồi. Do vậy, khi mua đất, cần xem xét kỹ thông tin này.

Hình thức sử dụng của mảnh đất

Hình thức sử dụng đất được chia thành 2 loại là “sử dụng chung” và “sử dụng riêng”. Hình thức sử dụng đất chỉ ra ai là người có quyền sử dụng đất và quyền quyết định khi thực hiện chuyển nhượng.

Với mảnh đất “sử dụng riêng” thì người sử dụng đất có toàn quyền quyết định việc sử dụng, chuyển nhượng. Với mảnh đất “sử dụng chung” thì khi có ý định chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận, đồng tình của tất cả những người đồng sở hữu.

Hình thức sử dụng đất là thông tin rất quan trọng cần chú ý khi nhận chuyển nhượng, nhằm tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.

Nguồn: Báo pháp luật

𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗟𝗮𝗻𝗱
𝘕𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 – 𝘓𝘢̀𝘮 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤
Liên hệ tư vấn đầu tư tại TTL: 036.666.6688
Nhóm zalo: https://zalo.me/g/unqlzd362

BÌnh luận