Skip to main content

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) là một trong những giấy tờ quan trọng với mỗi gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất.

Sự khác biệt giữa mẫu Sổ đỏ cũ với mẫu mới

Để phù hợp với quy định về tên gọi mới của Sổ đỏ tại Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất mẫu Sổ đỏ mới tại dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất từ 1/1/2025.

Theo mẫu mới, tại trang 1 của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” có Quốc hiệu, Quốc huy, QR code, tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và giấy tờ về pháp nhân của người đó, thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm định danh của thửa đất, diện tích, loại đất, loại tài sản, hình thức sử dụng, sở hữu, địa chỉ, tài sản gắn liền với đất, sơ đồ thửa đất và nơi ký, cấp giấy chứng nhận.

Trang 2 của giấy chứng nhận được dành để xác nhận nội dung thay đổi trong quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

Các mẫu sổ cũ có phải đổi hay không?

Theo thông tin từ Cục đăng ký dữ liệu và thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang mẫu giấy chứng nhận mới.

Các trường hợp cần thiết phải cấp đổi sổ hồng sổ đỏ ở thời điểm hiện tại vẫn thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai đang có hiệu lực. Trường hợp Thông tư quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) mẫu mới được ban hành, các mẫu cũ cấp trước đó vẫn có giá trị, nhưng nếu người dân có nhu cầu đổi sổ cũ sang mẫu mới có QR code thì hoàn toàn có thể thực hiện, việc cấp đổi tuân theo các quy định của luật.

Nguồn: CafeF

𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗟𝗮𝗻𝗱
𝘕𝘰́𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 – 𝘓𝘢̀𝘮 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤
Liên hệ tư vấn đầu tư tại TTL: 036.666.6688
Nhóm zalo: https://zalo.me/g/unqlzd362

BÌnh luận