Skip to main content

Chuyên Viên Content

Mô tả công việc: Tìm ý tưởng và viết dàn ý theo yêu cầu của TP. Truyền thông Viết bài chi tiết Duyệt nội dung Làm báo cáo và kế hoạch tuần tháng Yêu cầu: Tuổi từ 18 trở lên Có kinh nghiệm 6 tháng trong mảng social media  
Trung Thực Land
Tháng Mười Hai 1, 2022