Skip to main content

Mô tả công việc:

  • Tìm ý tưởng và viết dàn ý theo yêu cầu của TP. Truyền thông
  • Viết bài chi tiết
  • Duyệt nội dung
  • Làm báo cáo và kế hoạch tuần tháng

Yêu cầu:

  • Tuổi từ 18 trở lên
  • Có kinh nghiệm 6 tháng trong mảng social media