Skip to main content
Danh mục tin

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website trungthucland.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà trungthucland.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để trungthucland.vn liên…
Trung Thực Land
Tháng Bảy 29, 2023